Pages

Thursday, April 21, 2011

အမွဳိက္ကို ဂတ္စ္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း


အိမ္ထြက္အမွိဳက္ပစ္ျခင္းေရ အျပင္ပန္းမွာေတာ့ ေခတ္မွီနည္းပိန္ညာတိ သံုးဖုိ႕မလိုလို႕ ထင္စရာ ဟိပါေရ။ အတၱလႏၱာအေျခစိုက္ ဂ်ီအိုပလာစမာ(Geoplasma)ကုမ္ပဏီ၏ ေဒါက္တာ ဟလ္ဘင္း ဟလ္စ္တပ္ (Hilburn Hillestad) ကေတာ့ လိုေရလို႕ ေစာဒကတက္ပါေရ။ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စုိင္အတုိင္း အမွိဳက္တိကို
ျမီျမွဳပ္ပစ္လုိက္ျခင္းေရ ေခတ္ေအာက္နိန္ပ်ာယ္ျဖစ္ျပီးေက သဘာ၀ကို အမ်ားႀကီး ညစ္ညမ္းစီေရလို႕ ဆိုပါေရ။ ဂ်က္ကဘီ ဂရုပ္ (Jacoby Group)ကုမ္ပဏီႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေတ ဂ်ီအုိပလာစမာက ယင္းအမွိဳက္တိ၏ အက္တမ္ေခ်တိကို လွ်ပ္စစ္သံုးျပီးေက ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေရလို႕ အဆိုျပဳပါေရ။ ယင္းနည္းလမ္းက သန္႕လည္းသန္႕ေရ၊ ေခတ္လည္းမွီေရ၊ ျပီးေက အျမတ္အစြန္းေတာင္ ရႏိုင္ေရလို႕ ဆိုပါေရ။

ေရနံဆီသန္႕စင္ရံုတိက ထြက္လာေရ အရည္ပ်စ္တိပိုင္ အဆိပ္ေတာက္အညစ္အေႀကးတိကို အျပင္းစားပလာစမာမီးတုတ္က ထြက္လာေရ လွ်ပ္စီးသံုးျပီးေက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာေအာင္ ဖ်က္ဆီးလာကတ္ပ်ာယ္ျဖစ္ေတ။ (ယင္းမီးတုတ္သည္ အရာ၀တၳဳကို နီမ်က္ႏွာျပင္အပူခ်ိန္ထက္ ပူသည္အထိ အပူပီးႏိုင္သည္။) မႀကာခင္ႏွစ္တိအထိ ယင္းလုပ္နည္းေရ အကုန္အက်ႀကီးေရ လုပ္စုိင္တစ္ခုျဖစ္ေတလို႕ ႀသစေႀတးလ်ကုမ္ပဏီတစ္ခုျဖစ္ေတ အက္စ္အာရ္အလ္ ပလာစမာ(SRL Plasma)က ဆိုပါေရ။ အညစ္အေႀကးတစ္တန္ကို ဖ်က္ဆီးဖုိ႕ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ နီးပါးေလာက္ထိ ကုန္က်တတ္ေတလို႕ ဆိုပါေရ။ ယင္းကုမ္ပဏီေရ ကဗာမွာ ဟိေရ ယင္းပိုင္လုပ္စိုင္သံုးမီးတုတ္စက္ရံုႀကီး ၂၄ ရံုေလာက္ထဲက ၁၃ ရံုကို ပိုင္ဆိုင္ေရ ကုမ္ပဏီလည္း ျဖစ္ပါေရ။

အဂုအခါမွာ ယင္းလုပ္စိုင္၏အကုန္အက်စရိတ္က ထိုးက်လားပ်ာယ္။ ယင္းအျပင္ ေဒါက္တာ ဟလ္စ္တပ္ပိုင္လူတိကလည္း ယင္းလုပ္စိုင္ကို အသံုးခ်ျပီးေက စြမ္းအင္တိထုတ္လုိ႕ရပါေရ၊ ယင္းစြမ္းအင္တိကို ျပန္သံုးလို႕ရေရ ဆိုစြာတိကို သိဟိလာကတ္ပါပ်ာယ္။ ပလာစမာမီးတုတ္နန္႕ စာရြက္၊ ပလက္စတိတ္စေရ ေအာ္ဂန္းနိတ္ အရာ၀တၳတိကို ဖ်က္ဆီးေရအခါမွာ လုိအပ္ေရပိုင္ ယင္းမီးကို ညွိပီးေက ဆင္းဂတ္စ္(syngas)လို႕ေခၚေရ ကာဗြန္မိုေနာ့ဆုိက္နန္႕ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ပါေရ အေရာအေႏွာကို ရဟိပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကို ေလာင္ကြ်မ္းစီေက လွ်ပ္စစ္မီးကို ထုတ္လုပ္ပီးပါေရ။ အမွိဳက္ပစ္ခပီးစရာမလုိပဲ အမွိဳက္ကုိ တခါတည္း အေငြ႕ပ်ံစီေရ သန္႕စင္ေသာ လုပ္စိုင္ျဖစ္ပါေရ။ စြမ္းအင္စရိတ္တိ တက္တက္နိန္ေရ အဂုေခတ္မွာ အသံုး၀င္ေရ နည္းပိန္ညာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါေရ။

ပထမဆံုးေသာ အမွိဳက္ကနိန္ ဆင္းဂတ္စ္ကို ေျပာင္းေရ စက္ရံုကို လြန္ခေရ ၁၀ႏွစ္ေလာက္က ျမီယွား၊ အမွိဳက္စရိတ္ႀကီးေရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ခပါေရ။ ေအႏွစ္ထဲမွာ သန္း၁၂၀ ေက်ာ္ကုန္က်ဖို႕ျဖစ္ေတ စက္ရံုသစ္ကို ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က စိန္႕လူဆီးခရိုင္မွာ တည္ေဆာက္လားဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ အိမ္တိကထြက္လာေရ အမွိဳက္တိနန္႕ အိမ္ေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးပီးႏိုင္ေအာင္ စီမံလားဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ တျဖည္းျဖည္းနန္႕ ထြက္လာေရ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေရာင္းလို႕ရလာစြာ ဖဲ့ခ်ာေရ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ီလားႏိုင္ေရအျပင္ အျမတ္အစြန္းလည္း ထြက္လာဖို႕လို႕ ဆိုပါေရ။

ေအပိုင္လုပ္ငန္းတိကို လုပ္နိန္စြာေရ ဂ်ီအုိပလာစမာ ကုမ္ပဏီတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ ယင္အျပင္တျခား အေမရိကန္ ကုမ္ပဏီ ၄၀ ေလာက္ကလည္း ဆင္းဂတ္စ္ထုတ္ေတ စက္ရံုတိကို တည္ေဆာက္ဖို႕ လံွဳေဆာ္နိန္ကတ္ေတလို႕ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ေဖးယားဖက္စ္အေျခစုိက္ အတုိင္ပင္ခံ ကုမ္ပဏီတစ္ခုက ဆိုပါေရ။

အီလီႏွိဳင္းျပည္နယ္ ၀ါရန္ေဗးလ္ျမိဳ႕က ေကာ့စ္ကာတာ(Coskata)ကုမ္ပဏီကလည္း ဆင္းဂတ္စ္ကို အခ်ိဳင္ေဖာက္ျပီးေက ကားဆီအျဖစ္သံုးႏိုင္ေရ အက္သေနာထုတ္လုပ္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးစားနိန္ပါေရ။
အဂုပိုင္အမွိဳက္တိကနိန္ ဆင္းဂတ္စ္ထုတ္လုပ္စြာတိ ဇာေလာက္တိအသံုးတည့္လာဖုိ႕လဲ၊ တြင္က်ယ္ေအာင္ျမင္လာဖို႕လဲ ဆိုစြာကေတာ့ ေစာင့္ႀကည့္ကတ္ရဖို႕ျဖစ္ပါေရ။


Source:http://www.economist.com/node/18061104

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial