Pages

Sunday, January 3, 2010

အရက္အေႀကာင္း တေစ့တေစာင္း (၂)

အရက္ဆိုးက်ိဳး သို႕မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲဇာတ္လမ္းတိ
အရက္၏ဆိုးက်ိဳးတိေရ လူ႕သြီးထဲမွာအရက္ဇာေလာက္ဟိနိန္လဲ အေပၚမွာ မူတည္ျပီးေက ကဲြျပားပါေရ။ အထက္က ေဖာ္ျပခေရပိုင္ ေသာက္ေတ အရက္ပမာဏခ်င္းတူေကေလ့ အရက္မူးပံုခ်င္းက မတူေရအတြက္ ေႀကာင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာက္စြာက ပိုေကာင္းပါေရ။ ေယာက္က်ားဆိုေက ၁၂ ေအာင္စဟိေရ ဘီယာ တစ္လံုး၊ႏွစ္လံုးေသာက္ေက မဆိုးပါ။ မိန္းမဆိုေက တစ္လံုးထက္ ပိုမေသာက္သင့္ပါ။ အရက္ေသာက္စြာ မ်ားလီ၊ သြီးေႀကာထဲမွာ အရက္ဓာတ္ပိုမ်ားလီ၊ လူတိကို ဆိုးက်ိဳးပိုျဖစ္လီပါပ်ာယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားေရပံုႏွစ္ပံုကို ႏွိဳင္းယွဥ္ႀကည့္လုိက္ေက အရက္၏ ဦးေဏွာက္အေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚဇီေရ ဆိုးက်ိဳးကို ျမင္ရဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ အရက္ေသာက္စြာမ်ားေရလူမွာ ဦးေဏွာက္ဆဲလ္တိက သာမန္လူထက္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမွဳ ပိုမ်ားနိန္စြာကို တြိရပါေရ။ အစာအိမ္ထဲမွာ အစာမဟိဘဲ ေသာက္စြာရို႕၊ နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ အရက္ကို အလြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္းတိေရ သြီးေႀကာထဲမွာ အရက္ဓာတ္ မ်ားျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းတိုးဇီႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းလုပ္ရပ္တိကို ေရွာင္ႀကဥ္သင့္ပါေရ။

အရက္ေႀကာင့္ျဖစ္ေတ လတ္တေလာ ဆိုးက်ိဳးတိကိုေတာ့ လူတိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိကတ္ပါဖို႕။ ေရရွည္ဆိုး က်ိဴးကိုရာ သိေရလူ နည္းကတ္ပါေရ။ အရက္ေသာက္ျခင္းက ဦးေဏွာက္ကိုထိခုိက္စီျပီးေက လတ္တေလာ အျဖစ္ စကားထစ္ျခင္း၊ လုပ္ပံုကုိင္ပံု ဗရမ္းဗဒါ ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႕ျပန္မွဳ နည္းေကြးျခင္းတိကို ျဖစ္စီႏုိင္ပါ ေရ။ အရက္ကနိန္ျပီးေက ဦးေဏွာက္ထဲမွာ ဟိေရ inhibitory centersလို႕ေခၚေရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ လုပ္ေဆာင္ေရ နိန္ရာတိကို ခ်ဳပ္ကိုင္မွဳတိ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ေတအတြက္ စိတ္ကေလ်ာ့ရဲလားျပီးေက အေျပာအဆိုရဲတင္းလာျခင္း၊ တက္ႀကြလာျခင္းစေရ အမူအရာတိကိုလည္း ျဖစ္ေပၚဇီပါေရ။ တစ္ခုခုကို သတိထားႏုိင္မွဳလည္း အားနည္းလားပါေရ။ မူးေ၀လာျပီးေက ပံုမွန္ ျမင္္ႏုိင္အားလည္း က်ဆင္းလာပါေရ။ ယင္းအျပင္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာျခင္း၊ နာလို႕ နာမွန္းမသိျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္လာျခင္း၊ သတိေမ့ျခင္း၊ အသက္ရွဳမွဳ ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မွဳ ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ အသက္ဆံုးရွံဳးရျခင္း စေရ ဆိုးက်ိဳးတိကို ျဖစ္ေပၚဇီႏိုင္ ပါေရ။

ခႏၶာကိုယ္ထဲကို ေရာက္လားခေရ အရက္က အင္ဆူလင္(Insulin)တိထုတ္လုပ္မွဳကို ျမန္ဇီျပီးေက သီြးထဲမွာ သႀကားဓာတ္နည္းျခင္းတိကိုလည္း ျဖစ္ေပၚဇီႏုိင္ပါေရ။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စိတ္တိုတတ္ျခင္းကို ျဖစ္ဇီပါေရ။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမွာဆိုေက ဆီးခ်ိဳေရာဂါနာင့္ေတာင္ သီက်လားႏုိင္ပါေရ။ အရက္ေရ အရီျပားနားမွာဟိေရ သြီးေႀကာတိကို က်ယ္ဇီပါေရ။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ အရက္ေသာက္ေရလူေရ ႏြီးလာျပီးေက ေခြ်းတိထြက္လာတတ္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ျဖစ္ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ထဲက အပူခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ဇီျပီးေက ခ်မ္းလာတတ္ပါေရ။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ အီးလို႕ ခႏၶာကိုယ္ႏြီးေအာင္ အရက္ေသာက္ေတ ဆိုစြာေရ မွားယြင္းေရ အေတြးအေခၚတစ္ခုျဖစ္ပါေရ။ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေရ။

အရက္ေသာက္ျခင္းေရ အစာအိမ္လမ္းေႀကာင္းကို အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ဇီပါေရ။ အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္ျပီး လို႕ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ႀကာလာေရခါ အသည္း ဆဲလ္တိမွာ အဆီတိ စုလာတတ္ပါေရ။ ဆက္ျပီးေက ေရရွည္ ေသာက္ေက အသည္းေရာင္စြာတိျဖစ္တတ္ပါေရ။ ယင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ hepatitisကို ျဖစ္ဇီျပီးေက မႀကာခဏ ေဆးရံုတက္ရျခင္း၊ အသက္ဆံုးရွံဳးျခင္းတိကို ျဖစ္ေပၚဇီႏိုင္ပါေရ။ တကယ္လို႕ အရက္ေသာက္စြာကို ရပ္လုိက္ေက အသည္းမွာ အဆီဖုံးစြာတိ၊ hepatitisတိကို ျပန္ျပီးေကာင္းႏုိင္ဇီပါေရ။ တကယ္လို႕မရပ္ပဲ ဆက္ေသာက္ေကေတာ့ခါ အသည္းဆဲလ္တိကို တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးဇီပါဖို႕။ ပ်က္စီးလားခေရ အသည္းဆဲလ္ တိနိန္ရာကို အမာရြတ္ တစ္ရွဴးတိက အစားထိုး၀င္လာပါဖို႕။ ယင္းျဖစ္စိုင္ကို cirrhosisလို႕ေခၚပါေရ။ cirrhosis ျဖစ္ျပီးေရ ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုေက တျဖည္းျဖည္းနာင့္ ခႏၶာကိုယ္က အရက္ကို လက္မခံႏုိင္ပဲျဖစ္လာပါဖို႕။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ cirrhosis ေရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၁၂ခုေျမာက္ လူသီအမ်ားဆံုး ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ပါ ေရ။

တခ်ိဳ႕ဆိုေက cirrhosisလကၡဏာကို အရက္တစ္နိန္႕ သံုး၊ ေလးခြက္ပံုမွန္ ေသာက္လို႕ ႏွစ္ေပါင္းနည္းနည္း ႀကာလာစြာနာင့္ ျပလာပါေရ။ အရက္စဲြနိန္ေရလူေရ hepatitis C virus (HCV)ကူးစက္ဖို႕ ေကာင္းလြယ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကို သတိထားမဆင္ျခင္ဘဲ အရက္ကို အလြန္အကြ်ံ ထပ္ေသာက္ေက cirrhosis နာင့္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ပိုတိုးဇီပါဖို႕။ cirrhosis ၏ လကၡဏာတခ်ဴိ႕ကေတာ့ အေရျပားနာင့္ မ်က္လံုးထဲက အျဖဴထည္တိ ၀ါလာျခင္း၊ ႏွလံုး၏ အ၀ီးဆံုးနိန္ရာမွာ ဟိနိန္ကတ္ေတ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းတိ (ဥပမာ-လက္၊ ခဖ်ား၊ ႏွာေခါင္း) နာင့္ ၀မ္းတိမွာ အရည္တိ စုစည္းလာျခင္းရို႕ ျဖစ္ပါေရ။ cirrhosis ဟိမွန္းသိယင့္သားနာင့္ အရက္ကို ဆက္ေသာက္ေက ယင္းလူေရ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္နာင့္အထက္ အသက္ရွင္ႏုိင္ေျခက ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းရာ ဟိပါဖို႕။

စိတ္ပူတတ္ေတလူတိအတြက္ အရက္တစ္ခြက္ႏွစ္ခြက္ေသာက္ေက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမွဳကို သြက္လက္ဇီပါေရ။ ေယေကေလ့ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ျဖစ္ျပီးေက မလိုလားအပ္ေတ လူမွဳဒုကၡတိကို ျဖစ္ေပၚဇီ ႏုိင္ပါေရ။ အမ်ားႀကီးေသာက္ေကေတာ့ခါ ေယာက္က်ားတိအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုးႀကားမွဳ ကို ေလ်ာ့နည္းဇီပါေရ။ မိန္းမတိအတြက္ေလ့ လိင္အင္ဂါရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခန္းေျခာက္မွဳတိကို ျဖစ္ေပၚဇီပါေရ။ အရက္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အလြန္အကြ်ံေသာက္ေတ ေယာက္က်ားတိအတြက္ေတာ့ Testicular atrophy(shrinking) ကို ျဖစ္ေပၚဇီပါေရ။

အရက္စဲြနိန္ေရ လူတစ္ေယာက္ေရ သာမန္လူထက္ ကင္ဆာျဖစ္ဖို႕ ရာခုိင္ႏွဳန္း ၁၀ ဆ ပိုေရလို႕ သိရပါေရ။ အရက္ေသာက္ျခင္းေရ ပဇကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာ၊ လုိင္ဖားကင္ဆာ၊ နခမ္းကင္ဆာ စေရ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚဇီႏုိင္ပါေရ။ အလြန္အကြ်ံေသာက္ကတ္ေတလူတိမွာ အသည္းကင္ဆာ အျဖစ္မ်ားပါေရ။ အရက္ကို တစ္နိန္႕ႏွစ္ခြက္ထက္ပိုေသာက္ေတလူတိေရ သည္းေျခ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ၂၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း တိုးဇီေရလို႕ သိရပါေရ။ မိန္းမတိမွာဆိုေကလည္း တစ္နိန္႕ကို အရက္ သံုးခြက္ေက်ာ္ပံုမွန္ေသာက္ေက ႏို႕ကင္ဆာျဖစ္ဖို႕ ရာခုိင္ႏွဳန္းကို ႏွစ္ဆ တိုးဇီေရလို႕လည္း သိရပါေရ။

တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိမွာဆိုေက အရက္ေသာက္ျပီးေက ကားတုိက္ကားေမွာက္လို႕ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ လူတိ အမ်ားႀကီး သီကတ္ရပါေရ။ တဒင္ဂ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေႀကာင့္ တစ္ခုေလ့ မဆုိင္ေရ တျခားမိသားစုတိ၏ အဖ၊ အမိ၊ ညီကိုေမာင္ႏွမတိ သီကတ္ရပါေရ။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္စာရင္းတိအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အရက္ေသာက္ ျပီးေက ျဖစ္ေတ ယဥ္တုိက္မွဳေရ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း ၀န္းက်င္ဟိပါေရ။

အရက္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို ရခုိင္ျပည္မွာ လူဇာႏွစ္ေယာက္သီလဲ ဆိုစြာကိုေတာ့ ေကာက္ယူထားေရ စစ္တမ္းတိမဟိလို႕ေတာ့ မသိႏိုင္ပါ။ ေယေကေလ့ ေသခ်ာစြာကေတာ့ တိုးတက္ေတ ႏိုင္ငံတိထက္ အသက္ဆံုးရွံဳးေရ ရာခုိင္ႏွဳန္း ပိုမ်ား ပါဖို႕။ ဇာေႀကာင့္ ေအပိုင္ေျပာရလဲဆိုစြာက အေႀကာင္းဟိပါေရ။

၁။
ရခုိင္ျပည္မွာ ေသာက္သံုးနိန္ကတ္ေတ အရက္တိေရ သန္႕စင္မွဳမဟိျခင္း၊ အတုတိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဟိျခင္း၊
၂။
ရခုိင္သားတိ အရက္ေသာက္စြာမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံတိမွာပိုင္ တျခားအရည္တိနာင့္ ေရာစပ္ျပီးေက ေသာက္သံုးမွဳနည္းျခင္း၊ အရက္အႀကမ္းကို တိုက္ရိုက္ ေသာက္သံုးျခင္းတိ ပိုမ်ားျခင္း၊
၃။
တျခားႏုိင္ငံတိမွာပိုင္ အရက္ေသာက္ႏုိင္ေရ အသက္ကန္႕သတ္ထားျခင္း မဟိျခင္း၊ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ အရက္စေသာက္ေတ အသက္အရြယ္ေရ ရခုိင္ျပည္တြင္ ပိုငယ္ျခင္း၊
၄။
အရက္ေသာက္လို႕ ျဖစ္လာေရ ေရာဂါလကၡဏာတိကို အခ်ိန္မွီ ျပသမွဳနည္းျခင္းနာင့္ ျပသရန္ ေငြေႀကးမတတ္ႏိုင္ျခင္း၊
၅။
က်န္းမာေရး ဗဟုသုတနည္းျခင္း စေရ အေႀကာင္းတိက ဟိနိန္ပါေရ။

အရက္ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိေအးႏွစ္ခါနာရံုမက သံုးေလးခါ နာဂတ္ရပါေရ။ အရက္ေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ အထက္မွာ တင္ျပခေရပိုင္ ေသာက္ေတလူမွာ နာစရာတိက ဒုနာင့္ေဒးပါ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ အရက္ေသာက္လို႕ မူးယမ္းျပီးေက ကိုယ့္မယားနာင့္ သားသမီးတိရိွမွာ ရန္ျဖစ္၊ အေခ်တိ ငိုရ စိတ္ဆင္းရ၊ မိသားစုတိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ၊ အိမ္ေထာင္ကဲြရ၊ သားသမီးတိအတြက္ စံနမူနာထားစရာ အားကိုးစရာ လူတစ္ေယာက္ ဆံုးရွဳံးရ၊ အရက္ေသာက္ျပီးေက သီက်လို႕ မယားမွာ အေခ်တစ္ဘက္နာင့္ ရုန္းကန္ရ၊ အေခ်တိက ျဖစ္သင့္သေလာက္ ထူးခြ်န္သင့္သေလာက္ မထူးခြ်န္ရ။ ယင္းခ်င့္တိအားလံုးေရ လူမွဳေရးရာ ဆံုးရွဳံးမွဳတိျဖစ္ပါ ေရ။ တခ်ိဳ႕ဆံုးရွံဳးမွဳတိဆိုေက တခုပိုင္ေလ့ အစားထိုးလို႕ မရေရ ဆံုးရွဳံးမွဳတိပါ။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ”ဆီး၀ါးအလဲြသံုးစားမွဳနာင့္ က်န္းမာေရး အမ်ိဳးသားစစ္တမ္း” (National Survey on Drug Abuse and Health) အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအနိန္နာင့္ အရက္ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚဇီေရ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရးကိစၥတိေႀကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို ခန္႕မွန္းေျခ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၈၀ ၀န္းက်င္ဆံုးရွဳံးေရလို႕ သိရပါေရ။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းဇီ၏ ဆံုးရွံဳးမွဳေရ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆံုးရွဳံးမွဳလည္း ျဖစ္ပါေရ။ အလုပ္လုပ္ဖို႕အခ်ိန္မွာ အရက္ေသာက္မူးယမ္းနိန္ေက ႏိုင္ငံ၏ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳကို က်ဆင္းဇီပါဖို႕။ ယင္းလူပီးေဆာင္ေရ ၀င္ေငြခြန္ လည္း က်ဆင္းပါဖုိ.။ ယင္းလူ၀င္ေငြနည္းလို႕ သံုးစဲြစြာ ေငြနည္းလို႕လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိကို ထိခုိက္ပါဖို႕။ ေယခ်င့္တိေရ တစ္ဦးခ်င္းႀကည့္လိုက္ေက မျဖစ္စေလာက္လို႕ ထင္ရေကေလ့ အမ်ားႀကီးေပါင္းျပီးေက တြက္လိုက္ေက ဆံုးရွံဳးမွဳက မ်ားပါေရ။ က်ေနာ္ရို႕ရခုိင္ျပည္မွာပိုင္ အဆင္မေျပကတ္ ေတႀကားက ဖဲ့သာေခ် ႏွစ္ျပားတခတ္ကို ကိုယ့္မိဖ၊ ကိုယ့္မယား၊ ကိုယ့္သားသမီးတိ အတြက္ အ၀တ္တစ္ထည္ေခ်၊ မုန္႕တစ္ထုပ္၀ယ္ဖို႕တစား အရက္ေသာက္လို႕ ေရာဂါ၀ယ္လုိက္ေက ပိုေတာင္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းဂတ္ရပါဖို႕။

တဘက္မွာလည္း အရက္ေသာက္ေတ လူကို အရက္မေသာက္က့ဲေ၀းလို႕ ပဇနာင့္ အားဒမ ေျပာရံုနာင့္ မရပါ။
ယင္းလူတိ အရက္ျဖတ္ခ်င္လာေအာင္ လူထုအသိပညာပီး စီမံကိန္းတိ (Public Awareness Campaign)တိ လုပ္ကတ္ရပါဖို႕။ အရက္ျဖတ္ခ်င္ေရ လူတိကို အစိုးရက ေဆးရံုတိမွာ အလကား (သို႕) ေစ်းႏွဳန္းတတ္ႏိုင္ သေလာက္ အနည္းေခ်နာင့္ ညြန္ႀကားခ်က္တိ၊ အႀကံပီးမွဳတိ (consulting)တိ လုပ္ပီးရပါဖို႕။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မွဳတိ၊ ရင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးမွဳတိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စိတ္ပညာရွင္တိကို ထားပီးရပါဖို႕။ အလုပ္အကိုင္မဟိလို႕ အေလလိုက္ျပီးေက အရက္ဆိုင္မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းနိန္ကတ္ေတ လူတိမ်ားနိန္ေရ ဆိုေကလည္း အစိုးရက တာ၀န္သိသိ အလုပ္အကိုင္တိ ဖန္တီးပီးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါဖို႕။ တခ်ိန္တည္းမွာ အရက္ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေရ ဆိုးက်ိဳးတိကုိ လူငယ္ေခ်တိ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ ၈ တန္း၊ ၉တန္းေလာက္မွာ စာသင္ေက်ာင္းတိမွာ အသိပညာသင္ပီးစြာတိ၊ အရက္ေသာက္ႏိုင္ေရ အသက္ကန္႕သတ္ခ်က္ဥပေဒ ထုတ္စြာတိ၊ ထုတ္ထားေရ ဥပေဒကို လုိက္နာမွဳဟိေအာင္ ႀကပ္မတ္ပီးစြာတိ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လားရဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ စ်ီးကြက္မွာဟိေရ အရက္တိကို ရခုိင္ျပည္တြင္းကို သြင္းခြင့္လုိင္စင္မပီးခင္ အစိုးရက ယင္းအရက္ကို ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္တိျပဳလုပ္ျပီးေက အရည္အေသြးမျပည့္မီေရ အရက္တိကို ပိတ္ပင္တားဆီးပီးရပါဖို႕။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိအတြက္ လုိအပ္ေတ ေငြအင္အားကို ျပည္သူတိပါးက မေတာင္းယူဇီပဲ လုိင္စင္ခြန္၊ အရက္ခြန္ စေရ အခြန္တိပါးက သတ္သတ္ေကာက္ခံျပီးေက ျပည္သူတိ၏ က်န္းမာေရးကို အေလးပီးကာကြယ္ရပါဖို႕။ ေယမွရာ အရက္ေႀကာင့္ ဆံုးရွံဳးနိန္ရေရ ရခုိင္ျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ က်န္းမာေရး စရိတ္စက ယိုစီးမွဳတိကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ျပီးေက လင္နာင့္ မယား၊ သားသမီးနာင့္ အဖ တစုတစည္းတည္း နိန္ထုိင္ႏိုင္ျပီးေက က်န္းမာတိုးတက္ေတ ရခုိင္ျပည္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါေႀကာင္း .....

မွီျငမ္းခ်က္
1. Insel. Paul M.; Roth, Walton T.; Core Concepts in Health with Additional Readings from Georgia Institute of Technology, 10th Edition, Mc Graw Hill, New York, 2008.
2. HowStuffWorks, How Alcohol Works, , accessed January 1, 2010.
3. Wikipedia, Ethanol, , accessed January 1, 2010.
4. Wikipedia, Alcoholic beverages, , accessed January 1, 2010.
5. Wikipedia, Long-term effects of alcohol, , accessed January 1, 2010.

ဓာတ္ပံု။ http://www.virtualmedicalcentre.com/uploads/VMC/DiseaseImages/495_alcoholism.jpg

1 comments:

yamin said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial